Witaj!


            “Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.”

            Polska deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy.

Strona projektu   Stop Przemocy   ma pomóc w szybkim i skutecznym znalezieniu informacji i otrzymaniu pomocy osobom doznającym przemocy zarówno w domu, jak i poza nim. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, tutaj znajdziesz niezbędne informacje, które pozwolą na postawienie pierwszych kroków do wyjścia z niej.

znajdziesz tu m.in.

konkretne informacje na temat:

  1. co to jest przemoc
  2. jakie są formy przemocy
  3. jaka jest natura cyklicznosci w przemocy
  4. jakie funkcjonują mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie

dowiesz się też jak i gdzie szukać potrzebnej Ci pomocy

  • znajdziesz adresy i telefony pomocnych Ci placówek
  • wzory przydatnych Ci dokumentów
  • pomocne Ci przepisy prawne

ZAPRASZAMY